Filipiak, Ewa, i Ewa Lemańska-Lewandowska. „Nauczanie rozwijające według Koncepcji Lwa S. Wygotskiego We Wczesnej Edukacji Dziecka – Projekt: Akademickie Centrum Kreatywności”. Forum Oświatowe 27, no. 1(53) (grudzień 8, 2015): 161–165. Udostępniono wrzesień 23, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/380.