Solecka-Drew, Ewa. „Umiędzynarodowienie Szkolnictwa wyższego W Polsce a Model Australijski”. Forum Oświatowe 21, no. 2(41) (1): 5–15. Udostępniono grudzień 9, 2022. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/340.