Michalak, Joanna M. „Budowanie Partnerstwa pomiędzy Uczelnią wyższą a szkołą: W Poszukiwaniu Perspektywy łączącej naukowców I praktyków”. Forum Oświatowe 22, no. 1(42) (1): 27–38. Udostępniono wrzesień 26, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/328.