Rogalska-Marasińska, Aneta. „Arkana Pisarskie przyszłego Naukowca. Recenzja książki Krystyny Duraj-Nowakowej: Pisarstwo Naukowe: Między rzemiosłem a Sztuką (Sosnowiec: Oficyna Wydawnicza «Humanitas», 2015), Ss. 356”. Forum Oświatowe 27, no. 1(53) (grudzień 8, 2015): 183–188. Udostępniono kwiecień 18, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/300.