Irasiak, Anna. „Edukacja dwujęzyczna Dla Rozwoju językowego Dzieci Głuchych W kontekście założeń Edukacji międzykulturowej”. Forum Oświatowe 27, no. 1(53) (grudzień 8, 2015): 29–42. Udostępniono marzec 3, 2024. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/284.