Bogusławski, Marcin Maria. „Podmiot U Sarte’a I Canguilhema. Notatki”. Forum Oświatowe 200 (1): 213-223. Udostępniono październik 22, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/262.