Kułak, Wojciech. „Terapeutyczna obecność dorosłych Dzieci I wnuków W Hospitalizacji Ludzi Starszych”. Forum Oświatowe 23, no. 1(44) (1): 159-167. Udostępniono wrzesień 26, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/221.