Ostrouch-Kamińska, Joanna. „Rodzina Z równoległymi Karierami Zawodowymi rodziców (dual-Career Family) Jako przykład Rodziny Partnerskiej”. Forum Oświatowe 23, no. 2(45) (1): 77-92. Udostępniono wrzesień 23, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/198.