Rudnicki, Paweł. „Sprawozdanie Z międzynarodowej Konferencji Naukowej «Edukacja W Czasach kryzysów: Reprodukcja, opór, zmiana». Wrocław 16-17 Kwietnia 2013 R.”. Forum Oświatowe 25, no. 3(50) (grudzień 30, 2013): 175-177. Udostępniono grudzień 4, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/165.