Hrehorowicz, Arleta Klaudia. „Sprawozdanie Z II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej «Współczesne Problemy Nauki I Szkolnictwa Wyższego». Toruń 16–17 września 2013 R.”. Forum Oświatowe 25, no. 3(50) (grudzień 30, 2013): 179-182. Udostępniono kwiecień 22, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/140.