Gutstein, Eric. „Krytyczne Badania W działaniu Z młodzieżą miejską: Badanie rzeczywistości społecznej Przez Matematykę”. Forum Oświatowe 25, no. 3(50) (grudzień 30, 2013): 117-126. Udostępniono kwiecień 22, 2021. https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/136.