Lipman, P. „Badania uczestniczące Z Rodzicami I Lokalnymi społecznościami: Przeciw Rasizmowi I Prywatyzowaniu Edukacji”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 3(50), grudzień 2013, s. 127-36, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/90.