Pachowicz, Matylda. „Model Wsparcia Osoby neuroróżnorodnej Na różnych Etapach Edukacji”. Forum Oświatowe, t. 36, nr nr 2(70), luty 2024, s. 97-108, doi:10.34862/fo.2023.2.5.