Długa, Kinga, i Ewelina Marszał-Kaczmarek. „O Odwadze W Edukacji”. Forum Oświatowe, t. 36, nr nr 2(70), luty 2024, s. 131-6, doi:10.34862/fo.2023.2.7.