Stewart, Mary Amanda, i Barbara Muszyńska. „Pomysły Dydaktyczne W dwujęzyczności: : Wykorzystanie językowego I życiowego potencjału uczniów”. Forum Oświatowe, t. 36, nr nr 2(70), luty 2024, s. 77-95, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/887.