Prociów, Kamila. „Stawanie Się Żywą Książką Jako Proces Uczenia się. : Badanie (nie) Chcianych Historii Polskiej Żywej Biblioteki”. Forum Oświatowe, t. 36, nr nr 2(70), luty 2024, s. 11-26, doi:10.34862/fo.2023.2.1.