Atroszko, Bartosz. „Zewnętrzne Bariery Zmian W edukacji:: Analiza Wypowiedzi Nauczycieli szkół Ponadpodstawowych”. Forum Oświatowe, t. 36, nr nr 2(70), luty 2024, s. 27-51, doi:10.34862/fo.2023.2.2.