Łukasik, Joanna M. „Raport Z 1. Międzynarodowej Konferencji: : Nauczyciel. Zmiana - Rozwój”. Forum Oświatowe, t. 36, nr 1 (69), lipiec 2023, s. 113-7, doi:10.34862/fo.2023.1.6.