Rofiah, K., E. Purbaningrum, N. F. Tisnawati, i K. W. Dewi. „Wczesna Interwencja U Dzieci Z Autyzmem Oparta Na Dowodach:”. Forum Oświatowe, T. 36, nr 1 (69), lipiec 2023, s. 11-26, doi:10.34862/fo.2023.1.1.