Rofiah, Khofidotur, i in. „Wczesna Interwencja U Dzieci Z Autyzmem Oparta Na dowodach:: Systematyczny przegląd Literatury”. Forum Oświatowe, t. 36, nr 1 (69), lipiec 2023, s. 11-26, doi:10.34862/fo.2023.1.1.