Karwasz, Małgorzata Joanna. „- Propozycja narzędzia Badawczego Do Pomiaru artefaktów Kulturowych –: Kwestionariusz MCA”. Forum Oświatowe, t. 36, nr 1 (69), lipiec 2023, s. 29-47, doi:10.34862/fo.2023.1.2.