Cant, M., i J. Beesoon. „Malejąca Rekrutacja:”. Forum Oświatowe, T. 36, nr 1 (69), lipiec 2023, s. 49-71, doi:10.34862/fo.2023.1.3.