Muszyńska, B., A. Czekajło, J. Dybała, M. Kołodziej, i A. Zagrodna. „Realizacja podejścia Plurilingwalnego I Plurikulturowego Na Lekcjach języka Angielskiego W szkołach Podstawowych Oraz Przedszkolu W Polsce”. Forum Oświatowe, T. 36, nr 1 (69), lipiec 2023, s. 91-109, doi:10.34862/fo.2023.1.5.