Maciejewska, M. „Postawy studentów Wobec Wymuszonej Edukacji Zdalnej W Pandemii Covid-19 a Zmiany W Ich podejściu Do Uczenia Się”. Forum Oświatowe, T. 35, nr Nr 2(68), grudzień 2022, s. 101-15, doi:10.34862/fo.2022.2.6.