Panfil, R. J. „Pragmatyka współcześnie Stosowanych Metod Nauczania – Uczenia Się”. Forum Oświatowe, T. 25, nr 2(49), wrzesień 2013, s. 89-101, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/86.