Zamorska, B., i P. Gąsiorek. „Sprawozdanie Z Szóstego Międzynarodowego Kongresu ISCAR “Cultural-Historical Activity Research Facing Crisis Contexts: Challenges and perspectives”, Natal, Brazylia, 30 Lipca - 7 Sierpnia, 2021.”. Forum Oświatowe, T. 35, nr Nr 2(68), grudzień 2022, s. 153-6, doi:10.34862/fo.2022.2.9.