Wach, A., i A. Jankowska. „Warsztat Pracy głosem Nauczycieli W ujęciu Holistycznym I Procesowym”. Forum Oświatowe, T. 35, nr Nr 2(68), grudzień 2022, s. 119-41, doi:10.34862/fo.2022.2.7.