Brandisauskiene, Agne, i Milda Brėdikytė. „Działania dorosłych wspierające Narracyjne światy Zabaw W Klasie”. Forum Oświatowe, t. 35, nr Nr 2(68), grudzień 2022, s. 31-68, doi:10.34862/fo.2022.2.3.