Bacher, S., H. Cervinkova, C. Kraler, i L. Rasiński. „Niezależność, interdyscyplinarność, międzynarodowość”. Forum Oświatowe, T. 34, nr 1(67), czerwiec 2022, s. 43-54, doi:10.34862/fo.2022.3.