Sonntag, M. „Współpraca Interdyscyplinarna W Austriackim Systemie Szkolnym I Jej Implikacje Dla Edukacji włączającej”. Forum Oświatowe, T. 34, nr 1(67), czerwiec 2022, s. 69-80, doi:10.34862/fo.2022.5.