Jankowska, A. „Sprawozdanie Seminarium «Głos I online»”. Forum Oświatowe, T. 33, nr 2(66), luty 2022, s. 143-8, doi:10.34862/fo.2021.2.8.