Budziszewska, N., i K. Bączyk-Lesiuk. „Decentracja Psychosomatyczna Jako Odpowiedź Na Potrzeby uczniów szkół Ponadpodstawowych W rzeczywistości (po)pandemicznej”. Forum Oświatowe, T. 33, nr 2(66), luty 2022, s. 109-2, doi:10.34862/fo.2021.2.6.