Engeness, I., i M. Nohr. „Ocena Jako Nauka”. Forum Oświatowe, T. 35, nr Nr 2(68), grudzień 2022, s. 31-52, doi:10.34862/fo.2022.2.2.