Cęcelek, G. „Społeczne I Informatyczne Kompetencje Nauczyciela Jako Podstawa Edukacji W Paradygmacie Konstruktywistycznym - ”. Forum Oświatowe, T. 33, nr 2(66), luty 2022, s. 26-46, doi:10.34862/fo.2021.2.2.