Winiarczyk, Anna, i Tomasz Warzocha. „Edukacja Zdalna W Czasach Pandemii COVID-19”. Forum Oświatowe, t. 33, nr 1(65), lipiec 2021, s. 61-76, doi:10.34862/fo.2021.1.4.