Muszyńska, B. „Działania Nauczycieli podejmujących próbę Zmiany Formy kształcenia Na zajęciach Z języka Obcego – wdrażanie programów kształcenia «Soft CLIL»”. Forum Oświatowe, T. 33, nr 1(65), lipiec 2021, s. 76-91, doi:10.34862/fo.2021.1.5.