Skibińska, M., i L. Wiśniewska-Nogaj. „Problem Uprzedmiotowienia W Mediach a Wybrane Aspekty psychospołecznego Funkcjonowania młodych Kobiet”. Forum Oświatowe, T. 34, nr 1(67), czerwiec 2022, s. 23-40, doi:10.34862/fo.2022.2.