Feher, K., A. Węglińska, B. Węgliński, S. Siekierka, i A. Stefański. „Krytyczne umiejętności Medialne W działaniu”. Forum Oświatowe, T. 33, nr 1(65), lipiec 2021, s. 31-58, doi:10.34862/fo.2021.1.2.