Madalińska-Michalak, J. „Polskie Towarzystwo Pedagogiczne I Jego działalność W Latach 2017–2020”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 2(64), styczeń 2021, s. 183-04, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/784.