Zamorska, B. „ Ludzkość W Nowej Sytuacji Kulturowo-Historycznej”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 2(64), styczeń 2021, s. 219, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/783.