Adamczewski, J., i A. Nymś-Górna. „Ma Pan/Pani Wyciszony Mikrofon”. Forum Oświatowe, T. 33, nr 1(65), lipiec 2021, s. 93-107, doi:10.34862/fo.2021.1.6.