Olszewska, A. „Erasmus Student Network - Wrocław”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), sierpień 2020, s. 9, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/770.