Kwieciński, Z. „Profesor Marian Walczak – garść Wspomnień”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 167-8, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/769.