Tóth, T. „Education Goes Awry”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 2(64), styczeń 2021, s. 29-51, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/767.