Nowak, P. „Program Matury międzynarodowej W Polsce ”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 2(64), styczeń 2021, s. 99-114, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/765.