Motyka, M. „Kompetencja językowa a Odruchy Pierwotne U Dziecka W Wieku Przedszkolnym”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 2(64), styczeń 2021, s. 165-79, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/762.