Czerepaniak-Walczak, M. Z. „Jak Zmienia Się «gramatyka edukacji». O Badaniu przejawów I Konsekwencji (wymuszonej) Iedukacji*”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 13-23, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/761.