Zawadzka, E. „Konteksty Pedagogizacyjne W Podstawie Programowej kształcenia ogólnego Dla Czteroletniego Liceum I pięcioletniego Technikum”. Forum Oświatowe, T. 32, nr 1(63), wrzesień 2020, s. 127-46, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/760.