Reut, M. „Pedagogika I «mówienie własnym głosem»”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 2(62), maj 2020, s. 105-10, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/754.