Mikołajczak-Woźniak, M. „Dobrze Ten schował, Kto Schował W pamięci”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 2(62), maj 2020, s. 97-103, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/753.