Tur Porres, G., i I. Correa Washington. „Reedukacja ciała W Doskonaleniu Zawodowym Nauczycieli”. Forum Oświatowe, T. 31, nr 2(62), maj 2020, s. 83-93, https://forumoswiatowe.pl/index.php/czasopismo/article/view/751.